درباره ما

معرفی ما

شرکت ستاره کام شهد ناب

شرکت بازرگانی و پخش ستاره کام شهد ناب با تجرابه ای 3 ساله و کاری متشکل از نفراتی کار آزموده به مدیر عاملی و ریاست هیئت مدیره غلامرضا خردمند از اردیبهشت ماه سال 1400 شروع به فعالیت نموده ، در حال حاضر این شرکت با داشتن شعبات پخش مویرگی در استانهای آذربایجان غربی و شرقی ، تهران ، البرز ، مازندران و کرمانشاه با جذب بیش از 11400 مشتری در سطح استانهای فوق و همچنین با دارا بودن 43 نماینده فعال در سایر استانهای کشور در حال فعالیت  می باشد و فلسفه وجودی شرکت ستاره کام شهد ناب ناشی از تصمیمات مدیران شرکت های آذرشهد ، آذرکام ،شیرین ناب باختر و ستاره سایمان طعم در راستای ایجاد شرکت هلدینگ فروش محصولات در داخل کشور می باشد.

 

امکانات شرکت :

1-تعداد کل پرسنل شاغل در شرکت 100 نفر

2- تعداد ماشین های پخش 12 دستگاه خودروی نیسان وانت می باشد که 6 دستگاه به صورت تملیکی و 6 دستگاه بصورت استیجاری در خدمت شرکت ارائه خدمات می کنند.

3- انبارهای ستاد و شعبات به متراژ کل 5630 متر و دفتر کار به متراژ 1070  متر.

 

برندهای انحصاری در کل کشور :

1-نماینده انحصاری محصولات شرکت آذرشهد با برندهای رانا، یامان و رافونه با بیش از 350 نوع محصولات متنوع.

2- نماینده انحصاری محصولات شرکت آذرکام با برند تاکدیس ( ارائه دهنده لواشک متنوع).

3- نماینده انحصاری محصولات شرکت شیرین ناب باختر با برندهای عسلک، افو با بیش لز 20 نوع محصولات متنوع.

4-نماینده انحصاری محصولات شرکت ستاره سایمان طعم با برند فوکس با بیش از 10 نوع محصولات متنوع.

5- نماینده انحصاری محصولات شرکت دهکده کاری نو با برند کارینو با بیش از 4 نوع محصولات متنوع.

 

چشم انداز شرکت: تعاریف مختلفی برای چشم انداز شرکت تعریف شده است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 

1-آینده واقع گرایانه ، قابل تحقق و جذاب برای شرکت

2- بیان صریح سرنوشتی که شرکت باید به سوی آن حرکت کند.